Τα λέμε στην επιφάνεια
Ότι δεν σε σκοτώνει , σε κάνει πιο δυνατό


H MIG στην πορεία της Alapis 2
575 αναγνώστες
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014
13:11

μια ματιά στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου MIG.

Ποια ήταν τα περιουσιακά στοιχεία;

Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων αυτών (1.329 εκατ. ευρώ) αποτελούνταν από μετοχές άλλων εταιρειών.

κατά αυτών των περιουσιακών στοιχείων, η MIG εχει υποχρεώσεις των 556 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν δάνεια.

Δεν είναι πολλά σε σύγκριση με το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που υπερβαίνουν το σύνολο των υποχρεώσεων κατά 957 εκατ. Ευρώ.

MIG Holdings SA

 

(Μητρική / εταιρεία χαρτοφυλακίου)

 

 

- Σε εκατ. ευρώ -

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

Επενδύσεις σε εταιρείες

1.329

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

194

 

 

-------

 

Σύνολο ενεργητικού

1.523

 

 

 

Δανεισμός

497

Λοιπές Υποχρεώσεις

59

 

 

-------

 

Σύνολο παθητικού

556

 

 

 

 

Καθαρή αξία (καθαρή θέση)

957


Τωρα, εάν τα στοιχεία ενεργητικού χαρτί άξιζαν λιγότερο από ό, τι αναφέρεται στα βιβλία, η καθαρή θέση θα αξίζει λιγότερο.Για παράδειγμα: αν τα περιουσιακά στοιχεία χαρτί άξιζαν 957 εκατ. ευρώ λιγότερα από ό, τι αναφέρεται στα βιβλία, η MIG θα έχει μηδενική καθαρή θέση. Έτσι, όλα εξαρτώνται από το τι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή τις μετοχές εταιρειών) αξίζουν.

Αν θα μπορούσε να πωληθεί για 1.523 εκατ. ευρώ, οι ιδιοκτήτες θα έχουν πράγματι μια καθαρή αξία των 957 εκατ. ευρώ.

ο ισολογισμός της μητρικής εταιρείας του ομίλου δεν έχει νόημα, διότι η μητρική εταιρεία δεν είναι ισχυρότερη / ασθενέστερη από ό, τι το άθροισμα των εταιρειών που κατέχει. Για να εκτιμηθεί η δύναμη του Ομίλου MIG, πρέπει κανείς να προσθέσει μέχρι και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλες τις υποχρεώσεις όλων των εταιρειών του ομίλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ενοποιημένου ισολογισμού.
 

MIG Ενοποιημένα

 

 

 

- Σε εκατ. ευρώ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

Πελατεία

318

 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

522

 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

65

 

 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

8

 

913

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

2.311

 

 

 

 

-------

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού

3.284

 

 

 

 

 

 

 

Δανεισμός

1.857

 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις

711

 

 

 

 

-------

 

 

 

Σύνολο παθητικού

2.568

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή θέση

716

 

 


Προς μεγάλη μας έκπληξη, βλέπουμε τώρα ότι η ενοποιημένη καθαρή αξία (716 εκατ. ευρώ) είναι μικρότερη από την καθαρή θέση της μητρικής εταιρείας (957 εκατ. ευρώ). Με άλλα λόγια, το άθροισμα των μερών αξίζει λιγότερο από το συνολικό ποσό που αναφέρεται. Στη συνέχεια, όμως υπάρχει και μια άλλη, πολύ πιο κρίσιμη, πτυχή: η υπεραξία, άυλα περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (δηλαδή περιουσιακά στοιχεία στο χαρτί) ανέρχονται σε 913 εκατ. ευρώ. Ποια είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αξίας;

Λοιπόν, η υπεραξία είναι ακριβώς ό, τι λένε οι λέξεις: υπεραξία. Σε κάποιο σημείο στο παρελθόν, η MIG απέκτησε εταιρείες και καταβάλλονται 318 εκατ. ευρώ περισσότερα από ό, τι τα βιβλία είπε ότι οι εταιρείες που άξιζαν. Δείχνουν τώρα ότι «υπεραξία» ως ένα περιουσιακό στοιχείο με την αιτιολογία ότι αποτελούν μελλοντικά κέρδη.

Οι υποχρεώσεις πάντα αξίζουν τουλάχιστον όσο στα βιβλία, τα περιουσιακά στοιχεία σπάνια. Ο Όμιλος MIG είχε ενοποιημένες υποχρεώσεις των 2.568 εκατ. Ευρώ, (αυτό είναι σίγουρο) και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 2.311 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια ενοποιημένη καθαρή αξία μόνο αν κάποιος δίνει αξία σε άυλα στοιχεία. Χωρίς επαρκή αξία αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων, η ΜΙΓ ειναι υπερχρεωμένη. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι είχε ενοποιημένα δανειακά κεφάλαια 1.857 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1.375 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν εντός ενός έτους, ήταν 637 εκατ. ευρώ.

Χωρις μια ισχυρή καθαρή θέση, η ΜΙΓ χρειάζεται ισχυρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και υψηλή κερδοφορία.

Πώς είναι η κερδοφορία των εταιρειών;

Vivartia: καθαρές ζημίες ύψους 99 εκατ. ευρώ

Αττικής: καθαρές ζημίες ύψους 10 εκατ. ευρώ

Hygeia: καθαρές ζημίες ύψους 38 εκατ. ευρώ

Singularlogic: καθαρές ζημίες ύψους 7 εκατ. ευρώ

Flight Ambulance: καθαρά κέρδη 3 εκατ. ευρώ

Sunce Bluesun: Τα καθαρά κέρδη των 2 εκατομμυρίων ευρώ

Robne Kuce: καθαρές ζημίες ύψους 20 εκατ. ευρώ

Λοιπόν, δεν μπορεί πολύ χειρότερα από αυτό!

Με απλά λόγια: ο Όμιλος MIG έχει αρνητική καθαρά θέση. εταιρείες της έχουν υποστεί σημαντικές καθαρές ζημίες. Ο δανεισμος της είναι 56% υψηλότερες από τις πωλήσεις ενός έτους. και μόνο 637 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού για τα 1.375 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Οι δανειστές θα συνεχίσουν πιθανώς να επεκτείνουν τη χρηματοδότηση επειδή δεν έχουν τρόπο να πάρουν πίσω τα χρήματά τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

για την Τράπεζα Πειραιώς: να αγοράσει 250 εκατ. ευρώ μετατρέψιμων ομολογιών της ΜΙΓ  είναι σαν να πετάει χρήματα (εκτός αν τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή των δανείων που οφείλονται στην Τράπεζα Πειραιώς) . Δεν είναι τίποτε άλλο από εικασίες ότι η ΜΙΓ η οποία επί του παρόντος εχει υποστεί τρομακτικές απώλειες τελικά θα επιστρέψει στην εξαιρετική κερδοφορία. Καλή τύχη!

 

Σχετικές μετοχές:
MIG
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
1 ψήφος

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Ότι δεν σε σκοτώνει , σε κάνει πιο δυνατό
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις